Επείγουσα αερομεταφορά

Air Ambulance

Υπηρεσία επείγουσας αεροδιακομιδής με ελικόπτερο. Το έργο της επείγουσας αερομεταφοράς ξεκίνησε και παραμένει ανθρωπιστικό ενώ αναγνωρίζεται διαρκώς τόσο από επίσημους, όσο και από ανεπίσημους φορείς. Τα στελέχη των συνεργαζόμενων εταιριών πετώντας με τα πιο ασφαλή πτητικά μέσα έχουν συμμετάσχει στην αναζήτηση αγνοούμενων αλλά και σε μεταφορά και διάσωση ασθενών ή ατόμων που έχουν υποστεί ατύχημα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, δυσπρόσιτες ή μη. Αν αντιμετωπίσετε ανάλογο πρόβλημα επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς καθυστέρηση θα είμαστε κοντά σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάθε λεπτό είναι σημαντικό για τον άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 •  Επείγουσα Αερομεταφορά
 •  Διακομιδή Ασθενών με Ασθενοφόρα Οχήματα
 •  Ιατρική Συνοδεία Ασθενών
 •  Μεταφορά σωρού

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση η απορία επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

Μέσω του τηλεφώνου +306984488609 , 24/7 η στο mail: info@helicopterprivateservices.com

Διαθεσιμότητα

Η συνεργαζόμενη εταιρία διαθέτει τα πτητικά της μέσα όταν και εφόσον είναι διαθέσιμα. Δεν έχει καμία υποχρέωση να έχει σε επιφυλακή μέσα και πληρώματα εξ αιτίας της προσφοράς αυτής.

Ωστόσο από την στιγμή που η πτήση αφορά αεροδιακομιδή, η συνεργαζόμενη εταιρία αναλαμβάνει την ηθική και μόνον ευθύνη προτεραιότητας της πτήσης.

Σημειώνεται δε ότι το μεν αεροπλάνο πετά καθ όλη την διάρκεια του 24ώρου, ενώ τα ελικόπτερα από την ανατολή έως και την δύση του ηλίου.

Όροι που διέπουν την αερομεταφορά

 1. Δυνατότητα απογείωσης σε 02:00 ώρες από την πληρωμή η οποία βεβαιώνεται προ της πτήσης.
 2. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μεταφέρουμε μόνον σταθεροποιημένα περιστατικά, δηλαδή περιστατικά των οποίων η υγεία δεν κινδυνεύει να επιδεινωθεί από την αεροδιακομιδή.
 3. Την εκτίμηση της κατάστασης του περιστατικού κάνει ή ο θεράπων Ιατρός του ασθενούς ή ο συνοδός Ιατρός , όπου και εάν αυτό απαιτείται, εναλλακτικά την εκτίμηση δύναται να κάνει ο εκάστοτε Ιατρός υπηρεσίας που βρίσκεται 24/7 στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Βοηθείας του Ομίλου της συνεργαζόμενης εταιρίας.
 4. Κάθε μεταφορά ασθενούς απαιτεί την υπογραφή ανάληψης ευθύνης από τον θεράποντα Ιατρό του ασθενούς ή τον συνοδό Ιατρό .
 5. Η συνεργαζόμενη εταιρία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης παραλαβής του ασθενούς , σε περίπτωση ψευδών στοιχείων, μη ανάληψης ευθύνης, απουσίας Ιατρού συνοδού , όταν αυτή απαιτείται, λοιμώδους ή γενικότερα περιστατικού το οποίο θέτει σε κίνδυνο το Σκάφος , το πλήρωμα και γενικότερα ότι ο κυβερνήτης κρίνει ότι επηρεάζει την ασφάλεια των πτήσεων. Στην περίπτωση αυτή το αντίτιμο της πτήσης δεν επιστρέφεται και η συνεργαζόμενη εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ήθελε προκύψει σε πρόσωπα και πράγματα εξ αιτίας της απόφασης αυτής.
 6. Η συνεργαζόμενη εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ξαφνική βλάβη ή απαγόρευση πτήσεων ακόμη και κατά την διάρκεια της αερομεταφοράς ή αφού έχει δοθεί διαθεσιμότητα ή έχει ξεκινήσει η πτήση.

Τρόποι πληρωμής

 • Κατάθεση σε Λογαριασμούς της συνεργαζόμενης εταιρίας
 • Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

Συμπληρωματικά διατίθεται η δυνατότητα μεταφοράς ασθενούς με ασθενοφόρο όχημα από και προς το ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος από το πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών με το ποσόν των 140 €

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται συνοδεία Ιατρού και εξοπλισμού, του οποίου η τιμή διαφέρει ανά πτήση και μπορεί να κυμανθεί από τα 400 έως και τα 700 €. Οι Ιατροί αυτοί δεν αποτελούν προσωπικό της συνεργαζόμενης εταιρίας.