Ελικόπτερα

Τα συνεργαζόμενα ελικόπτερα έχουν τα απαραίτητα έγγραφα πτητικής ικανότητας και τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις.
Είναι ενταγμένα σε εταιρίες οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, διαθέτουν Άδεια Εκτέλεσης Δημοσίων Μεταφορών (AOC) από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), σύμφωνα με την οποία δύναται να διεξάγουν εμπορικές πτήσεις, διαθέτοντας άδεια εμπορικής εκμετάλλευσης ελικοπτέρων. Καθώς επίσης, τα αεροπορικά τους μέσα συντηρούνται από Οργανισμούς Συντήρησης εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Αεροπορική Επιτροπή Ασφαλείας (EASA), κατά τα πρότυπα 145 και «M» (Part 145,Part M Subpart G).
Το ανθρώπινο πτητικό και τεχνικό δυναμικό της είναι από τα εμπειρότερα στον χώρο των εναέριων μεταφορών.
Σε κάθε ζήτηση σας θα ενημερώνεστε για το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί, σε ποια εταιρία ανήκει και ποιες πιστοποιήσεις διαθέτει.